O službě

Portál 24pravnik.cz umožňuje přímé spojení s odborníky v oblasti práva. Můžete tak své problémy konzultovat v krátkých ústních či textových konzultacích s odborníky v oboru občanského, pracovního, rodinného a rovněž obchodního práva. Portál lze rovněž využít ke sjednání schůzky s odborníky v oboru přestupkového a trestního práva.

A jak to funguje? Na hlavní stránce kliknete na „přejít ke konzultaci“ a vyplníte několik údajů o sobě. Proč tyto údaje potřebujeme? Advokátní služby poskytované v souladu se zákonem 85/1996 Sb, o advokacii nelze poskytovat anonymně. Advokát, který Vám poskytuje konzultaci, totiž nesmí být ve střetu zájmů, a toho lze docílit jen identifikací klienta.

V druhém kroku nám popíšete případ tak, aby Vám systém přiřadil správného odborníka a ve třetím kroku nám uhradíte zálohu. O dokončení objednávky dostanete e-mailové potvrzení. Protože dbáme také práv uživatele portálu a jeho práva na svobodnou volbu advokáta, tak Vám jakmile bude potvrzena platba nejprve sdělíme, kdo by Vám konzultaci poskytl. Jakmile se rozhodnete této možnosti využít můžete začít konzultovat. Jednoduše prostě vytočíte telefonní číslo, které Vám sdělíme.